Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi

Programın yürütücüsü Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi; yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesi ve ticarileştikten sonra büyümesi için gerekli her türlü desteğin ve katkının sunulduğu multi-fonksiyonel bir girişimcilik merkezidir. İstanbul Ticaret Odası tarafından girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için sosyal bir yapı olarak kurulan BTM, faaliyetlerine gönüllülük esasına dayalı olarak devam etmektedir. İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulması ve faaliyetlerinin İTO tarafından destekleniyor olmasıyla, Dünya’nın en büyük networking ağlarından birine sahip olan sayılı kuluçka merkezlerindendir.

BTM sektör ayrımı yapmaksızın tüm yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcilerin başvurularını kabul etmekte ve ticarileştirmeye çalışmaktadır. BTM; hızlandırma programları, ön kuluçka, kuluçka, post kuluçka mekanizmaları ve bünyesinde barındırdığı yatırım olanakları ile Startupların hayallerine ortak olmakta ve sektör dikeyinde geliştirdiği programlar vasıtasıyla çözüm odaklı destekler sunmaktadır. Bu doğrultuda sunduğu hizmet, süreç ve faaliyetlerle girişimcilerin sunduğu değerin hayata geçmesi ve iktisadi anlamda ölçeklenmesi sağlanmaktadır. BTM sayesinde akredite olan girişimler, bilirkişiler ve sektör temsilcileri vasıtasıyla tasdik edilmekte ve kendilerine has geliştirilen yöntemlerin özümsenmesiyle hızlı büyüme potansiyeli öngörmektedirler.